Ułatwienia dostępu

XX Szkolne Dni Ekologii

„Nadszedł czas, aby zrozumieć,
że przyroda bez człowieka będzie istniała,
ale człowiek bez przyrody nie.”
Arystoteles

Corocznie w naszej szkole, czerwiec to ekologiczny miesiąc. 5 czerwca obchodzimy – Światowy Dzień Ochrony Środowiska, natomiast 9 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

W tym roku Szkolne Dni Ekologii odbyły się po raz dwudziesty.

Uczniowie klas I LO m, I TŻG, II LO m i III LO k uczestniczyli w programie Terenowej Edukacji Środowiskowej. Podczas zajęć odbyły się ćwiczenia meteorologiczne, hydrologiczne i glebowe. Uczniowie poznali budowę klatki i działanie przyrządów meteorologicznych. Wykorzystywali kompasy do wyznaczania kierunków świata. Dokonywali pomiarów meteorologicznych. Przy użyciu kwasomierza badali pH gleby w okolicy szkoły oraz mierzyli zawartość zanieczyszczeń w wodzie Jeziora Skępskiego Wielkiego.

Zajęcia przeprowadzono przy wykorzystaniu sprzętu i pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Scroll to Top