Ułatwienia dostępu

Wyjazd na strzelnicę

W czwartek, 8 lutego 2024 roku, odbył się wyjazd na strzelnicę Klubu Strzeleckiego “VIS” Lipno dla uczniów klas: I LO – Oddział Przygotowania Wojskowego, II LO – profil militarny oraz III LO – profil militarny (łącznie 26 osób).

Uczniowie uczyli się strzelać z broni sportowej, a konkretnie z karabinka – Kbks oraz z broni bojowej: karabinka AK-47 oraz z pistoletu 9 mm.

Młodzieżą podczas zajęć opiekował się wiceprezes Klubu Strzeleckiego “VIS” Lipno, Pan Edward Krzemieniecki, który bezpłatnie udostępnił obiekt strzelnicy oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, Sławomir Baranowski i Wojciech Budzyński.

Po zakończeniu strzelania, uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z opiekunami i instruktorami zajęć strzeleckich, podczas pieczenia kiełbasek na ognisku.

Wyjazd odbył się między innymi dzięki wsparciu Pana Mariusza Bejger, który nie tylko dostarczył drzewo na ognisko oraz zakupił pączki (w dniu wyjazdu miał miejsce “Tłusty Czwartek”) z zasobów prywatnych ale jako przewodniczący Rady Rodziców, dofinansował koszt wynajmu autobusu w kwocie 450 złotych. Koszty zakupu amunicji i pozostałą ich część związaną z wynajmem autobusu ponieśli uczestnicy wycieczki.

Wielkie podziękowania przekazujemy również Panu Rafałowi Miętkiewiczowi, właścicielowi firmy: “RAFAŁ – PRZETWÓRSTWO MIĘSA”, który przekazał bezpłatnie kiełbaski na ognisko.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć na strzelnicy i oczekują więcej takich zajęć praktycznych, ponieważ dzięki nim mają możliwość doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania militarne i patriotyczne.

Scroll to Top