Ułatwienia dostępu

Wyjazd na strzelnicę

W czwartek, 11 kwietnia 2024 roku, odbył się wyjazd na strzelnicę Klubu Strzeleckiego “VIS” Lipno, dla uczniów klas: I LO – Oddział Przygotowania Wojskowego, II LO – profil militarny oraz III LO – profil militarny (łącznie 16 osób).

Uczniowie uczyli się strzelać z broni sportowej, a konkretnie z pistoletu bojowego centralnego zapłonu oraz ze strzelby gładkolufowej.

Młodzieżą podczas zajęć opiekował się wiceprezes Klubu Strzeleckiego “VIS” Lipno, Pan Edward Krzemieniecki, który bezpłatnie udostępnił obiekt strzelnicy oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, Katarzyna Słupczyńska i Wojciech Budzyński.

Po zakończeniu strzelania, uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z opiekunami i instruktorami zajęć strzeleckich, podczas pieczenia kiełbasek na ognisku.

Wyjazd odbył się między innymi dzięki wsparciu Przewodniczącego Rady Rodziców, Pana Mariusza Bejger, który zajął się stroną finansową wyjazdu oraz strzelania.

Koszty zakupu amunicji i pozostałą ich część związaną z wynajmem autobusu ponieśli uczestnicy wycieczki.

Wielkie podziękowania przekazujemy również Panu Rafałowi Miętkiewiczowi, właścicielowi firmy: RAFAŁ – PRZETWÓRSTWO MIĘSA, który przekazał bezpłatnie kiełbaski na ognisko.

Facebook

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć na strzelnicy i oczekują więcej takich zajęć praktycznych, ponieważ dzięki nim mają możliwość doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania militarne i patriotyczne.

Scroll to Top