Ułatwienia dostępu

Światowy Dzień Gleby 2023

“Z glebą wiąże nas wszystko.
Żyjemy na niej i z niej.”
Sławomir Miklaszewski 1909

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 5 grudnia Światowym Dniem Gleby. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Gleba i Woda: źródło życia”. Od wielu lat w naszej szkole obchodzony jest ten dzień.

W ramach obchodów przygotowano projekt edukacyjny, na który składały się ćwiczenia z zakresu badań właściwości fizycznych i chemicznych gleb, prezentacje multimedialne, wystawa dotycząca gleby płowej, jako gleby roku 2023 oraz gleb Polski. Uczniowie klasy IV TŻI uczestniczyli w konkursie na najlepiej przygotowaną pracę projektową o glebach Polski. Najlepiej spisała się drużyna w składzie: Bartosz Nawrot i Jakub Słomski.

6 grudnia 2023 r. nastąpiło podsumowanie projektu. Pan Dyrektor Jerzy Rzekoński oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Ostrowska wręczyli laureatom konkursu nagrody i okolicznościowe dyplomy. Gratulujemy!

Obchody przygotowała i przeprowadziła Pani Kierownik Kształcenia Praktycznego Agnieszka Żuchowska.

Scroll to Top