Ułatwienia dostępu

“Strzelnica w powiecie 2023”

Powiat Lipnowski w maju bieżącego roku przystąpił do konkursu ofert organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. “Strzelnica w powiecie 2023”. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia konkursu ofert Powiat Lipnowski został beneficjentem dotacji “Strzelnica w powiecie 2023 nr 4/2023/CWC”. W ramach tego zadania organ prowadzący w budynku Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem adaptował i wyposażył pomieszczenie przeznaczone na strzelnicę wirtualną. Obiekt strzelniczy został doposażony systemem szkolno-treningowym POJEDYNEK o wartości 150 000 zł.

Ogólna kwota całego przedsięwzięcia wyniosła 176 500 zł, z czego kwota 35 300 zł pochodzi ze środków własnych powiatu. Uroczyste otwarcie odbędzie się 20.12.2023 r. Strzelnica jest zlokalizowana w budynku szkoły w sali nr 16. Będzie udostępniona do użytku dla uczniów placówek oświatowych oraz członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Scroll to Top