Ułatwienia dostępu

Pożegnanie absolwentów klas maturalnych

28 kwietnia br. odbyło się pożegnanie absolwentów klas maturalnych.

Podczas uroczystości, uczniowie wyróżniający się w nauce oraz zaangażowaniu w życie szkoły, otrzymali Nagrody Dyrektora, które wręczyli: Pan Dyrektor Jerzy Rzekoński, Pani Wicedyrektor Agnieszka Ostrowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska oraz Radny Powiatu Lipnowskiego Pan Jerzy Kowalski. Ponadto zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty, Pan Rafał Gołębiewski, wręczył najlepszemu absolwentowi szkoły Nagrodę Starosty, a wszystkim absolwentom pamiątkową publikację oraz zestaw długopisów przekazanych przez Pana Starostę – Krzysztofa Baranowskiego.

Od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego absolwenci otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Scroll to Top