Ułatwienia dostępu

Pożegnanie absolwentów klas maturalnych 2024

   W dniu 26 kwietnia br. odbyło się pożegnanie absolwentów klas maturalnych.

   Podczas uroczystości, uczniowie wyróżniający się w nauce oraz zaangażowaniu w życie szkoły, otrzymali Nagrody Dyrektora, dyplomy i pamiątkowe statuetki, które wręczyli: pan dyrektor Jerzy Rzekoński, pani wicedyrektor Agnieszka Ostrowska oraz pani kierownik kształcenia praktycznego Agnieszka Żuchowska. Uroczystość zaszczycili swoim udziałem Przewodnicząca Rady Powiatu Lipnowskiego pani Anna Smużewska, burmistrz-elekt Skępego pan Rafał Gołębiewski oraz nowo wybrana radna Rady Powiatu Lipnowskiego pani Iwona Bogdanowicz, która wręczyła najlepszemu absolwentowi szkoły Nagrodę Starosty Powiatu Lipnowskiego. Najlepszym absolwentem okazał się uczeń klasy V Technikum Wojciech Drożyński.

   Od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego absolwenci otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

   Uroczystą akademię z okazji pożegnania absolwentów przygotowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agnieszki Sztubeckiej. Dekoracje sali stworzyły panie Agnieszka Żuchowska i Lidia Kopycińska. Uroczystość prowadziła uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego Melania Sewelenko. Opiekunem pocztu sztandarowego w składzie Alicja Krzeszewska, Nikola Górczyńska i Julia Świder (uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu militarno-sportowym) była pani Monika Szwajkowska.

   Przyrzeczenie składali przedstawiciele absolwentów: Aleksandra Krakowska, Zuzanna Kowalska, Agata Grzywińska, Anna Osmańska, Hubert Krakowski oraz Damian Narczewski. Podziękowanie od absolwentów wygłosili Zuzanna Kowalska, Wiktoria Górczyńska i Damian Narczewski. Wychowawcami klas byli: pani Renata Gadomska (klasa IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu kosmetycznym), pani Milena Sieradzka (klasa IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu militarno-sportowym) oraz pani Agnieszka Skoczylas (klasa V Technikum kształcąca w zawodach technik informatyk, technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych).

   Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierownictwem pana Wojciecha Budzyńskiego. Wystąpili Iza Majewska, Oliwia Czarnecka, Katarzyna Wojciechowska i Jakub Dziarkowski. Uroczystość uświetniła występem muzycznym Hanna Gładkowska. Obsługę nagłośnienia zapewnili Bartosz Nawrot, Jan Cywiński i Jakub Słomski.

   Serdecznie dziękujemy za wkład pracy włożony w tę piękną i podniosłą uroczystość!

Scroll to Top