Ułatwienia dostępu

Międzynarodowy Tydzień Mózgu

“Matematyka jest alfabetem,
za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat”
Galileo Galilei

W dniach 11-17 marca 2024 roku obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Mózgu.

W ramach uroczystości przeprowadzono wśród uczniów naszej szkoły quizy, zawody matematyczne oraz rywalizację konkursową.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki uczniowie klasy III LO m uczestniczyli w grze matematycznej pt. „Ciągi liczbowe”. Rozwiązywali oni sztafetę zadaniową z zakresu ciągów liczbowych. 🏆Najlepsza wśród nich okazała się drużyna w składzie: Izabela Majewska i Krzysztof Piechocki.

Natomiast w Dniu Liczby π zorganizowano zajęcia edukacyjne, których tematem przewodnim była właśnie ludolfina. Uczennice klasy I LO k rozwiązywały „π- escapebook”. Najlepiej z „π-zadaniami” poradziła sobie drużyna w składzie: Julia Beczek, Natalia Elwertowska i Magdalena Małkiewicz.

W gabinecie matematyki prezentowano również tablicę edukacyjną o liczbie π.

W lutym 2024 roku minęła 460 rocznica urodzin Galileusza – wielkiego uczonego, odkrywcy i wynalazcy, który za wierność teorii heliocentrycznej zapłacił aresztem do końca życia. Z okazji tej rocznicy, w naszej szkole przeprowadzono szkolny konkurs na prezentacje multimedialną o słynnym astronomie. Poziom prac konkursowych był wysoki, a jury miało „trudny orzech do zgryzienia” przy wyłanianiu zwycięzców. Od lutego do marca, w holu szkolnym, prezentowano również tablice edukacyjne dotyczące życia oraz działalności Galileusza.

Wśród nagrodzonych w konkursie multimedialnym znalazły się prezentacje następujących uczniów: Julii Jobczyńskiej z klasy I LO k, która zwyciężyła rywalizację, Antoniego Marcinkowskiego z klasy II TŻ, która zajęła II lokatę oraz Elizy Derzsi z klasy I LO k, która uplasowała się na III miejscu.

W dniu 14 marca 2024 roku na podsumowanie obchodów Pani Wicedyrektor Agnieszka Ostrowska nagrodziła zwycięzców i wręczyła im okolicznościowe dyplomy.

Gratulujemy!

Organizatorkami obchodów były: Marta Muranowska – nauczycielka matematyki, Agnieszka Sztubecka – nauczycielka fizyki oraz Agnieszka Żuchowska – nauczycielka geografii i matematyki.

Scroll to Top