Ułatwienia dostępu

Edukacja środowiskowa w praktyce

“Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej,
która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie.”
Leonardo da Vinci

3 kwietnia w naszej szkole przeprowadzono warsztaty dotyczące badań właściwości wód i gleb w najbliższej okolicy.

Przebiegały one w formie szeregu doświadczeń Uczestniczyli w nich uczniowie klasy I TŻG.

Każdy zespół miał do wykonania przygotowane wcześniej zadanie, polegające na oznaczeniu wybranych parametrów wody pochodzącej z lokalnej rzeki – Czernicy. Zespoły zadaniowe w oparciu o instrukcje dokonały oznaczenia pH, jonów azotowych i fosforowych wody oraz zmierzyły jej twardość ogólną i węglanową. Badali również właściwości fizyczne i chemiczne pobranych w terenie próbek gleb.

Do doświadczeń wykorzystano zestawy testów jakości wody oraz kwasomierze glebowe.

Warsztaty były nawiązaniem do niedawno odbywającego się Światowego Dnia Wody, który w tym roku przebiegał pod hasłem “Woda dla pokoju” Zajęcia miały na celu podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie ochrony zasobów wodnych i glebowych w środowisku lokalnym.

Zajęcia przeprowadziła Agnieszka Żuchowska.

Scroll to Top